Als je als coach toegang wilt krijgen tot het stadion voor de BGP 2020, ben je verplicht om deze registratieprocedure te doorlopen.

Alleen officiële coaches die in het bezit zijn van een trainerskaart (VAT/GEFA/Sport Vlaanderen/Officials/Club/…) en internationale coaches krijgen toegang tot het stadion. Zonder voorafgaand verzoek wordt de toegang geweigerd. Het is noodzakelijk om de namen te noemen van de atleten die u zult vergezellen.

De registratieprocedure blijft actief tot vrijdag 07/08 om 22.00 uur. Na deze datum worden geen verzoeken meer geaccepteerd.

PROCEDURE